Podporované projekty

projekt

„Studentské stáže ve firmě SLEZSKOMORAVSKÉ KOMINICTVÍ“

byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

v rámci programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

Termín realizace:   1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

projekt
„Stáže ve společnosti Slezskomoravské Kominictví s.r.o.“

byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Termín realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021